Natuurwerkgroep Boxtel

De Natuurwerkgroep Boxtel (nieuwe naam) is als Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer (WNLB: oude naam) in 1988 opgericht. Het voornaamste doel is het behouden en verbeteren van natuur en landschap in de Gemeente Boxtel. Daarbij is het belangrijk de kennis van en de interesse voor de natuur bij de Boxtelse bevolking te vergroten.

De Natuurwerkgroep Boxtel voert een aantal beheersactiviteiten uit die vooral gericht zijn op het onderhoud van knotbomen, houtsingels, bosjes en poelen; het beheren van Sparrenrijk en het natte weidegebied langs de Dommel. Dit uitvoerend werk gebeurt in goed overleg met de gemeente, het waterschap, boeren en burgers.
Daarnaast zijn er lezingen, excursies en rondleidingen en vinden inventarisaties van planten en dieren plaats. Op basis van hun grote gezamenlijke kennis denken leden ook mee over de gevolgen van gemeentelijke plannen voor natuur en milieu. En adviseren zij natuurbeschermingsorganisaties en gemeenten over beheersplannen die de biodiversiteit van de omgeving van Boxtel kunnen verhogen. De werkgroep telt inmiddels ruim 150 donateurs.

LEES VERDER OVER NATUURWERKGROEP BOXTEL

 

Onze werkgroepen

Publiciteitsgroep

Onze publiciteitsgroep verzorgt content naar buiten: berichten, stands, lezingen en excursies

Lees verder
Knotwerkploeg

Onze knotploegen knotten wilgen bij particulieren, in en rond Boxtel en bij de gemeente

Lees verder
Heggenleggersgroep

Onze heggenleggers bouwen heggen op ambachtelijke wijze en met natuurlijke materialen

Lees verder
Beheergroep Dommelbimd

Deze beheergroep beheert de Dommelbimd als een oorspronkelijk rivierenland langs een laaglandbeek

Lees meer
Vogelwerkgroep

Onze vogelwerkgroep inventariseert, onder andere voor SOVON, de vogels in het Boxtelse

Lees verder
Paddenstoelenwerkgroep

Onze groep inventariseert paddestoelen in het Boxtelse en adviseert de Gemeente in beheer

Lees meer
Beheergroep Sparrenrijk

Deze beheergroep brengt langzaam het Sparrenrijk terug in zijn natuurlijke staat, zonder exoten

Lees meer
Poelenwerkgroep

Onze poelengroep werkt met scholen in adoptiepoelen en helpt de paddentrek te ondersteunen

Lees meer
Beheergroep Dommeldal

Deze groep beheert de runderen bij het waterschap en het erbij behorende grasland langs de Dommel

Lees meer
Bomenadviescommissie

Deze commissie brengt de oude bomen in het Boxtelse in kaart en adviseert de gemeente waar deze bomen geraakt worden

Lees meer
Florawerkgroep

Deze groep inventariseert planten in het Boxtelse en adviseert Natuurmonumenten en Gemeente over beheer

Lees meer
Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Deze groep volgt de ruimtelijke ontwikkelingsplannen en adviseert Gemeente m.b.t. natuurwaarden

Lees verder

DONATEUR WORDEN VAN NATUURWERKGROEP BOXTEL?

Aanmelden geen probleem. Klik op de knop!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!